11 March 2021 | Report

(SK) Univerzity bez múrov - vízia do roku 2030

Tento kľúčový dokument je výsledkom rozsiahlych konzultácií a rokovaní s členmi a partnermi EUA počas šesťmesačného obdobia v roku 2020. Presadzuje víziu odolných a efektívnych univerzít slúžiacich európskym spoločnostiam smerom k lepšej budúcnosti.


Vízia EUA podporí rozvoj Európskeho vzdelávacieho priestoru a Európskeho výskumného priestoru a poskytne užitočné usmernenie univerzitám, ktoré chcú upraviť svoje inštitucionálne stratégie v kontexte európskeho vysokoškolského vzdelávania v rýchlo sa meniacom svete.

Zameriava sa najmä na udržateľnosť, dôležitosť otvorenia sa, úlohu univerzitných poslaní a na spôsob, ako túto víziu premeniť na skutočnosť.

Preklad zabezpečila Slovenská rektorská konferencia.

 

This translation from English to Slovakian was done by EUA member Slovak Rectors' Conference

Download
Comfortable read mode Normal mode X